ROOKDETECTIE INSTALLATIES

Een rookdetectie installatie zal in geval van brand onmiddellijk de aanwezigen kunnen waarschuwen, de evacuatie snel doen opstarten en toelaten dat iedereen het gebouw kan verlaten …

Meer weten

SPRINKLER INSTALLATIES

De brandschade in een gebouw zal opmerkelijk minder zijn indien het gebouw uitgerust zou zijn met sprinklers. FJK beschikt over de know-how om de sprinklerinstallaties te berekenen …

Meer weten

BRANDWEERSTAND

Brandweerstandsberekening van betonnen, stalen en houten constructies. Brandveilig maken van brandgevoelige constructies. Bepalen van de reactie bij brand van de te gebruiken materialen.

Meer weten

RWA Installaties

Rook en warmteafvoer installaties hebben als doel detemperatuur in de getroffen ruimte laag te houdenwaardoor flash-over toestanden worden voorkomen. Door de lage temperaturen zullen …

Meer weten

EN VERDER: BRANDLAST, EQUIVALENTE BRANDDUUR & STRALINGSBEREKENING

    HOE KUNNEN WIJ U VERDER HELPEN?

    Wij horen het graag van u.