BRANDWEERSTANDBEREKENING

Brandweerstandsberekening van betonnen, stalen en houten constructies.
Brandveilig maken van brandgevoelige constructies.
Bepalen van de reactie bij brand van de te gebruiken materialen.

De gekende Rf waarde zal binnenkort vervangen worden door REI waarden waar de R staat voor Resistance (stabiliteit) ; de E voor etanchite (vlamdichtheid) en de I voor isolation (thermische isolatie).
Vb REI 60 is een dragende wand met een weerstand tegen brand van 60 minuten.
RE 60 betekend een dragende wand met een vlamdichtheid van 60 minuten.

Voor niet belaste elementen wordt het bv EI 30 minuten.
Ook de gekende classificering voor het bepalen van de reactie bij brand van de materialen (klasse A1, A2 t.e.m. A5) zal wijzigen.
Wij gaan naar 2 classificatietabellen (een aparte tabel voor de vloerbekledingen) met 7 klassen

  • A1 niet brandbaarheidsproef
  • A2 praktisch onbrandbaar

De klasse B, C, D, E, F zijn in functie van de toenemende brandbaarheid van de materialen waarbij rekening wordt gehouden met de rookontwikkeling en de wijze waarop brandende druppels of gloeiende deeltjes worden gevormd.

ONNODIGE KOSTEN VOORKOMEN

De bouwheer plaatst dikwijls vloer- wand- en plafond bekleding dewelke nadien dienen verwijderd te worden omdat ze niet voldoen.

FJK geeft u een antwoord op al uw vragen omtrent de Europese regelgeving en de Belgische normen terzake.

Groep FJK – Brandbeveiliging in België

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.