WAARSCHUWEN

Een rookdetectie installatie zal in geval van brand onmiddellijk de aanwezigen kunnen waarschuwen, de evacuatie snel doen opstarten en toelaten dat iedereen het gebouw kan verlaten vooraleer de rookgassen de vluchtwegen zullen belemmeren.

Uiteraard moet de detectie installatie dienen waarvoor zij geconcipieerd is t.t.z. enkel detecteren in geval van rookvorming t.g.v. brand. Loze detectie moet vermeden worden.

Dit vergt een bestudeerde detectie-installatie welke rekening houdt met de risico’s in het gebouw. Het plaatsen van een detectie installatie in een gebouw kan enkel nuttig zijn wanneer de bewoners van het gebouw kunnen omgaan met deze detectie vb het roken van een sigaar onder een detector zal in ieder geval een detectiealarm geven.

ONDERDEEL VAN EEN PROCEDURE

De detectie is teven een radertje in een groter geheel m.a.w. de detectie is een onderdeel van een hele procedure die start met het ontdekken van een brand en eindigt met het alarm dat de evacuatie doet starten. Het personeel moet terdege opgeleid worden in deze procedure.

LASTENBOEK

FJK zal u vrijblijvend een lastenboek kunnen aanbieden aangaande de normen waaraan een branddetectieinstallatie moet voldoen alsmede de interactie met het waarschuwingssysteem en de alarmposten.

Groep FJK – Brandbeveiliging in België

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.