LAGE TEMPERATUREN BEHOUDEN

Rook en warmteafvoer installaties hebben als doel de temperatuur in de getroffen ruimte laag te houden waardoor flash-over toestanden worden voorkomen. Door de lage temperaturen zullen metalen constructies beter weerstand kunnen bieden in geval van brand.

De rook- en warmteafvoer installatie zal toelaten een veilige ontruiming van de personen te verzekeren en de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken.

Rook en warmte afvoerinstallaties zijn verplicht voor alle nieuwe gebouwen voor zover de compartimentering niet wordt gerespecteerd; dit wil zeggen dat wanneer compartimenten zich uitstrekken over verschillende verdiepingen, rook en warmteafvoer moet voorzien worden.

BELGISCHE NORMEN

De Belgische norm NBN S21-208 -1 bevat de rook- en warmte afvoerberekeningen voor atrium gebouwen en grote onverdeelde ruimten. De norm beschrijft tevens de voorwaarden waaraan rookluiken en rookventilatoren dienen te voldoen. De Belgische norm NBN S21-208-2 bepaalt de rook-en warmte afvoerberekening voor ondergrondse parkeerruimten met een oppervlakte van meer dan 500m2.

De rook -en afvoer installatie moeten voldoende capaciteit bezitten en dienen in principe te weerstaan aan temperaturen van 300° C gedurende 1/2 uur. De berekeningen van deze installaties zijn voorbehouden aan ingenieurs die terzake de nodige opleidingen hebben genoten en hun erkenning van de normcomissie bezitten.

GRAAG TOT UW DIENST

De groep FJK bevat de nodige erkende ingenieurs om deze installaties te berekenen en te installeren.

Groep FJK – Brandbeveiliging in België

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.