INTENTIE INTERVENTIEPLAN

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

Meer weten

INHOUD INTERVENTIEPLAN

Brandweerplannen zijn noodzakelijk voor een snelle oriëntering van interventieteams, in bijzonder voor de betere inschatting van de situatie in een groot of bijzonder gevaarlijk object.

Meer weten

VOORBEELDEN & SYMBOLEN

Volgens de arbeidswetgeving heeft de werkgever de plicht om vlucht- en reddingsplannen te plaatsen, als de ligging, de grootte en de soort van het gebruik van de werkplaats dit noodzakelijk maken.

Meer weten

BRANDWEER-LOOPKAARTEN

Voor de doorschakeling van alarmen van een branddetectiecentrale naar een brandweerkazerne zijn brandweerloopkaarten zeer belangrijk. Deze worden specifiek voor het object en …

Meer weten

    HOE KUNNEN WIJ U VERDER HELPEN?

    Wij horen het graag van u.