BRANDWEERPLAN OF INTERVENTIEPLAN

Brandweerplannen of interventieplannen zijn noodzakelijk voor een snelle oriëntering van interventieteams, in bijzonder voor de betere inschatting van de situatie in een groot of bijzonder gevaarlijk object.

Een brandweerplan omvat o.a. informaties m.b.t. tot het gebruik en de afmetingen van het gebouw, trappenhuizen, mogelijke interventie en reddingswegen, opslag van gevaarlijke stoffen, alsook blusmiddelen en bluswatervoorraad.

De brandweerplannen bestaan uit een objectlayout en uit de detail- respectievelijk de verdiepingsplannen. Hierbij wordt een objectbezichtiging doorgevoerd en worden alle brandtechnisch relevante inrichtingen alsook de mogelijke gevaarlijke posities genoteerd.

ELEMENTEN

Voor een betere oriëntering kan het brandweerplan door objectfoto’s, opgenomen door een digitale camera, aangepast worden.

Een kadaster, waarin alle gevaarlijke stoffen zijn opgenomen, maakt het mogelijk dat de brandweer zich een snel compleet overzicht kan vormen over de in het gebouw gestockeerde stoffen.

GRAAG TOT UW DIENST

Wij coördineren de brandweerplannen principieel met de verantwoordelijke brandweer/brandpreventiecentrale.

Hierdoor vallen voor de klant tijdrovende overheidsprocedures weg en ontvangt hij ook nog een kopie van het brandweerplan.

Naast de standaarduitvoering van de plannen (gelamineerd respectievelijk in prospectusfolie) bieden wij ook een dunne speciaallaminering aan. Hierbij worden ook alle plannen in een folie ingelast, die bestendig is tegen waterspatten en vervuiling. Deze plannen zijn echter uiteindelijk nog altijd naar keuze vouwbaar, bijvoorbeeld op DIN A4 formaat.

Groep FJK – Brandbeveiliging in België

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.