Waarom elk bedrijf een risicoanalyse nodig heeft risicoanalyse, bedrijf, brand, preventie, plan, fjkHet koninklijk besluit van 28 maart 2014 is bedoeld voor brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werknemers betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dus, de werkgever voert een risicoanalyse uit in verband met het brandrisico.

De bedrijven die willen voldoen aan de normen zijn dus verplicht een risicoanalyse uit te voeren. Dit is ook nuttig voor alle kmo’s en grote bedrijven die hun veiligheidsniveau wensen te verbeteren. De te identificeren risico’s kunnen van uiteenlopende aard zijn. Daarom is het belangrijk om deze, ?indien mogelijk met uw hulp, op te sporen.

Dit doen we om ervoor te zorgen dat uw gebouw brandveilig is.Deze samenwerking is van belang om een zo breed mogelijke lijst met risico’s op te kunnen stellen. De wettelijke vereisten en verplichtingen gesteld aan nieuwe branddetectie installaties zijn vastgelegd in de norm NBN S 21-100-1-2 en verplichten een risicoanalyse.

Evaluatie van het risiconiveau

Vervolgens dient men het niveau van alle risico’s te evalueren, om de meest kritieke en de verwaarloosbare risico’s te kunnen bepalen. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van deze factoren:

  • de kans dat het risico zich voordoet
  • de impact van het risico op het project wanneer het zich voordoet.

Verder dienen een aantal stappen genomen worden om:

  • het risico te identificeren
  • het risico te neutraliseren of te verminderen
  • het risico te aanvaarden
  • Resultaat van de analyses

De uitvoering van een risicoanalyse stelt het bedrijf eveneens in staat om een veel relevanter en doelgerichter controleplan voor de uitvoering op te stellen.Vanuit onze jarenlange brandveiligheidsexpertise in verschillende typen gebouwen ondersteunen wij u graag om aan deze norm te voldoen en een brandveilig gebouw te ontwerpen.Je kan beroep doen op Groep FJK voor:

Neem geen risico's als het om brandveiligheid gaat. Contacteer ons voor een analyse van de brandveiligheid voor jouw bedrijf!

Recente Posts

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de kijker