Is een evacuatieplan in elk gebouw verplicht?Een evacuatieplan is de eerste stap naar brandveiligheid. Met een duidelijk evacuatieplan, dat je idealiter ook met je medewerkers of personeel bespreekt, zal levens redden bij een brand. Daarom geven wij bij Groep FJK jou graag meer informatie over de verplichtingen en de praktische uitvoering van zo'n evacuatieplan.

Art.11 van de Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) vereist dat de werkgever de noodzakelijke maatregelen neemt opdat, in geval van brand, de werknemers en de andere aanwezige personen de arbeidsplaatsen vlug kunnen evacueren naar een veilige plaats, in optimale veilige omstandigheden.

  In Art. 4, de werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico. Bij de uitvoering van deze risicoanalyse houdt de werkgever inzonderheid rekening met de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand.

Met de uitgevoerde resultaten van de risicoanalyse maakt de werkgever een evacuatieplan zoals voorgeschreven in Art. 14. Het evacuatieplan en zijn wijzigingen kunnen worden uitgewerkt in samenwerking met Groep FJK en worden voorgelegd voor advies aan het Comité.

Is een evacuatieplan verplicht? 

Het is in iedere publiek toegankelijke ruimte verplicht om evacuatieplannen op te hangen. Concreet is dat dus het geval voor:

 • Alle arbeidsplaatsen (kantoren, magazijn, winkels, horeca, crèches…): per niveau zal er aan de ingang een evacuatieplan opgehangen worden.
 • Alle toeristische logies (B&B, Airbnb, hotel…). In iedere verhuureenheid moet minstens een vereenvoudigd samenvattend plan met aanduiding van de plaats waar de verhuureenheid zich bevindt ten opzichte van de evacuatiewegen en -mogelijkheden worden opgehangen.
 • Alle appartementsgebouwen die na 1994 gebouwd werden, of een renovatie met vergunning hebben gedaan sindsdien. Het KB 7 juli 1994 betreffende brandpreventienormen verwijst naar het ARAB. 

Die verplichting wordt geregeld in onder meer het ARAB, KB 7 juli 1994 voor betreffende brandpreventienormen, de lokale politiecodex en het Logiesdecreet.

Evacuatieplannen in winkels 

Ook in grootwarenhuizen, winkelketens en in kleine winkels is een evacuatieplan verplicht. Dit moet aan de ingang van het gebouw en op elke verdieping ophangen. 

Evacuatieplannen in appartementsgebouwen 

  Volgens de wetgeving is een evacuatieplan verplicht in elke publiek toegankelijke ruimte, ook een appartementsgebouw. Dit geldt echter alleen voor het gebouw op zich, en niet voor het privé eigendom van iedere bewoner. Het evacuatieplan moet aan de ingang van het gebouw en op elke verdieping hangen.   

Aanvullende maatregelen voor hotels, B&B's, vakantiewoningen en Airbnb's

  Net zoals bij andere publieke gebouwen is het hier verplicht om een evacuatieplan aan de ingang te plaatsen, en op elk verdiep. Aanvullend moeten de locatie van brandblussers, haspels, brandmelders enzovoort vermeld worden op het evacuatieplan.   

  Onder het logiesdecreet is het daarnaast vereist dat er bij een B&B en Airbnb een evacuatieplan aanwezig is in elke verhuureenheid met de brandvoorzieningen.   

Wat moet een evacuatieplan precies vermelden? 

Om een efficiënt evacuatieplan op te stellen breng je het best heel het gebouw/bedrijf in kaart. Art.14 van de Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vereist dat het evacuatieplan omvat inzonderheid:

 • Indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen;
 • De ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand;
 • De ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen.

Stappenplan bij een evacuatie 

De brandveiligheidsmaatregelen in orde van belangrijkheid zijn de volgende:

 • Brandpreventie door het elimineren van de waarschijnlijkheid van gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron die nodig is voor het ontstaan van een brand
 • Branddetectie
 • Een snelle en volledige evacuatie mogelijk te maken door veilige, onafhankelijke vluchtwegen met een voldoende capaciteit, op de juiste plaatsen en in voldoende aantal
 • De compartimentering om de uitbreiding van een eventuele brand te beperken
 • De brandstabiliteit te verzekeren door het gebruik van aangepaste materialen en constructies.
 • Brandoverslag te voorkomen t.o.v naburige gebouwen
 • Doeltreffende en snelle bereikbaarheid voor de brandweer via de inplanting

Voor het opstellen van een evacuatieplan ga je best ten rade bij een preventiespecialist. Contacteer ons, wij adviseren jou graag.

Recente Posts

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de kijker