Wat zijn de verplichte brandveiligheidsmaatregelen voor industriegebouwen?Safety first!

Om een veilige omgeving te creëren voor je werknemers moet je industriegebouw uiteraard voldoen aan de wettelijke maatregelen voor de brandveiligheid. Zo moeten er vanzelfsprekend branddetectiesystemen, brandblussers en noodverlichting aanwezig zijn. Daarnaast gelden er nog andere wettelijke verplichtingen.

Bijlage 6 van K.B 7 Juli 1994 bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van een industriegebouw aan moet voldoen. Om te kunnen bepalen welke brandveiligheidseisen er van toepassing zijn voor een industriegebouw, dient men eerst en vooral na te gaan tot welke klasse het gebouw – of de verschillend compartimenten – behoren. Deze klasse is immers bepalend voor de voorschriften die eraan opgelegd zullen worden.

Het toepassingsgebied van de bijlage 6 van het KB Basisormen beperkt zich tot de nieuwe gebouwen, opgetrokken vanaf de inwerkingtreding van het Besluit (d.w.z vanaf 15 augustus 2009 voor wat betreft de bijlage 6). De datum van de bouwvergunningsaanvraag dient hierbij doorgaans als referentie.

De eisen zijn eveneens van toepassing op uitbreidingen van bestaande gebouwen. De voorschriften uit bijlage 6 zijn enkele van toepassing op de uitbreiding an sich en dus niet op het reeds bestaande gebouwdeel (indien dit opgetrokken werd voor 15 augustus 2009). (Afkomstig uit de TV van WTCB, 2016).

  Deze bijzonderheid van het toepassingsgebied van het KB Basisnormen kan leiden tot incoherenties of uitvoerings-problemen in de praktijk. Daarom adviseren wij dat je best een risicoanalyse laat uitvoeren voor bestaande industriegebouwen.

  Neem geen risico's als het om brandveiligheid gaat. Contacteer ons voor een analyse van de brandveiligheid voor jouw bedrijf!  

Daarnaast kan je beroep doen op Groep FJK voor:

Recente Posts

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de kijker