Houbolak bvba | Bepaling bluswateropvang

Een bluswateropvang moet voorkomen dat met milieubelastende stoffen gecontamineerd bluswater in een waterloop, de bodem of de openbare riolering terecht komt. 

We bepaalden de bluswateropvang voor Houbolak bvba in Rijkevorsel.De noodzaak van een bluswateropvang is opgenomen in de algemene milieuvoorwaarden van VLAREM II. Artikel 4.1.12.1.§ 1. (algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen – algemene voorschriften – risicobeheersing) vermeldt hierbij het volgende:

“De exploitant voorziet in de nodige maatregelen om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te beperken. De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.”

Recente Posts

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de kijker