De Kegel Energie nv | Risicoanalyse brand

Laadpalen in de ondergrondse parking

DE KEGEL ENERGIE nv. bouwt in 9300 Aalst een gebouw met meergezinswoningen met ondergrondse parking.  Op niveau -1 en niveau -2 is de plaatsing van electrische laadpalen in de ondergrondse parking gepland. 

Groep FJK kreeg de opdracht een brandbeveiligingstechnische stellingname op te stellen op basis van de geldende richtlijnen, verordeningen en technische voorschriften. De risico's van laadstations in garages worden beoordeeld en alle noodzakelijke maatregelen voor preventieve en defensieve brandbeveiliging worden opgesomd.

Dit is gedaan met behulp van de regel van Goed Vakmanschap Brandveiligheid Thema Elektrische voertuigen in parkings.



Recente Posts

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de kijker