Brandweerstand

BRANDWEERSTAND

BRANDWEERSTANDBEREKENING

Brandweerstandsberekening van betonnen, stalen en houten constructies.
Brandveilig maken van brandgevoelige constructies.
Bepalen van de reactie bij brand van de te gebruiken materialen.

De gekende Rf waarde zal binnenkort vervangen worden door REI waarden waar de R staat voor Resistance (stabiliteit) ; de E voor etanchite (vlamdichtheid) en de I voor isolation (thermische isolatie).
Vb REI 60 is een dragende wand met een weerstand tegen brand van 60 minuten. ​​​​​​RE 60 betekent een dragende wand met een vlamdichtheid van 60 minuten.

Voor niet belaste elementen wordt het bv EI 30 minuten.
Ook de gekende classificering voor het bepalen van de reactie bij brand van de materialen (klasse A1, A2 t.e.m. A5) zal wijzigen.
Wij gaan naar 2 classificatietabellen (een aparte tabel voor de vloerbekledingen) met 7 klassen

  •  
  • A1 niet brandbaarheidsproef
  • A2 praktisch onbrandbaar
  •  

De klasse B, C, D, E, F zijn in functie van de toenemende brandbaarheid van de materialen waarbij rekening wordt gehouden met de rookontwikkeling en de wijze waarop brandende druppels of gloeiende deeltjes worden gevormd.

ONNODIGE KOSTEN VOORKOMEN

De bouwheer plaatst dikwijls vloer- wand- en plafond bekleding dewelke nadien dienen verwijderd te worden omdat ze niet voldoen.

FJK geeft u een antwoord op al uw vragen omtrent de Europese regelgeving en de Belgische normen terzake.

ROOKDETECTIE INSTALLATIES

Een rookdetectie installatie zal in geval van brand onmiddellijk de aanwezigen kunnen waarschuwen, de evacuatie snel doen opstarten en toelaten dat iedereen het gebouw kan verlaten …

meer weten

SPRINKLER INSTALLATIES

De brandschade in een gebouw zal opmerkelijk minder zijn indien het gebouw uitgerust zou zijn met sprinklers. FJK beschikt over de know-how om de sprinklerinstallaties te berekenen …

meer weten

BRANDWEERSTAND

Brandweerstandsberekening van betonnen, stalen en houten constructies. Brandveilig maken van brandgevoelige constructies. Bepalen van de reactie bij brand van de te gebruiken materialen.

meer weten

RWA INSTALLATIES

Rook en warmteafvoer installaties hebben als doel detemperatuur in de getroffen ruimte laag te houdenwaardoor flash-over toestanden worden voorkomen. Door de lage temperaturen zullen …

meer weten

Adviesverlening aan architecten, bouwpromotoren, aannemers over de te nemen bouwkundige brand- preventiemaatregelen tegen brand. Dit vereist een samenspraak van ontwerp tot realisatie.

De groep FJK bevat erkende ingenieurs die bekwaam zijn in de volgende technieken en berekeningen: rookdetectieinstallaties, sprinklerinstallaties, brandweerstand constructies, rook-en warmteafvoerinstallaties, …

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

Groep FJK
​​​​​​​Brandbeveiliging in België

Nood aan uitgebreid brandadvies of een
​​​​​​​doordacht interventieplan?

Contacteer ons

In de kijker

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief