Inhoud interventieplan

INHOUD INTERVENTIEPLAN

BRANDWEERPLAN OF INTERVENTIEPLAN

Brandweerplannen of interventieplannen zijn noodzakelijk voor een snelle oriëntering van interventieteams, in bijzonder voor de betere inschatting van de situatie in een groot of bijzonder gevaarlijk object.

Een brandweerplan omvat o.a. informaties m.b.t. tot het gebruik en de afmetingen van het gebouw, trappenhuizen, mogelijke interventie en reddingswegen, opslag van gevaarlijke stoffen, alsook blusmiddelen en bluswatervoorraad.

De brandweerplannen bestaan uit een objectlayout en uit de detail- respectievelijk de verdiepingsplannen. Hierbij wordt een objectbezichtiging doorgevoerd en worden alle brandtechnisch relevante inrichtingen alsook de mogelijke gevaarlijke posities genoteerd.

ELEMENTEN

Voor een betere oriëntering kan het brandweerplan door objectfoto’s, opgenomen door een digitale camera, aangepast worden.

Een kadaster, waarin alle gevaarlijke stoffen zijn opgenomen, maakt het mogelijk dat de brandweer zich een snel compleet overzicht kan vormen over de in het gebouw gestockeerde stoffen.

GRAAG TOT UW DIENST

Hierdoor vallen voor de klant tijdrovende overheidsprocedures weg en ontvangt hij ook nog een kopie van het brandweerplan.

Wij coördineren de brandweerplannen principieel met de verantwoordelijke brandweer/brandpreventiecentrale.

Naast de standaarduitvoering van de plannen (gelamineerd respectievelijk in prospectusfolie) bieden wij ook een dunne speciaallaminering aan. Hierbij worden ook alle plannen in een folie ingelast, die bestendig is tegen waterspatten en vervuiling. Deze plannen zijn echter uiteindelijk nog altijd naar keuze vouwbaar, bijvoorbeeld op DIN A4 formaat.

INTENTIE INTERVENTIEPLAN

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

meer weten

INHOUD INTERVENTIEPLAN

 
Brandweerplannen zijn noodzakelijk voor een snelle oriëntering van 
interventieteams, in bijzonder voor de betere inschatting van de situatie in een groot of bijzonder gevaarlijk object.
 

meer weten

VOORBEELDEN & SYMBOLEN

Volgens de arbeidswetgeving heeft de werkgever de plicht om vlucht- en reddingsplannen te plaatsen, als de ligging, de grootte en de soort van het gebruik van de werkplaats dit noodzakelijk maken.

meer weten

BRANDWEER-LOOPKAARTEN

Voor de doorschakeling van alarmen van een branddetectiecentrale naar een brandweerkazerne zijn brandweerloopkaarten zeer belangrijk. Deze worden specifiek voor het object en …

meer weten

Adviesverlening aan architecten, bouwpromotoren, aannemers over de te nemen bouwkundige brand- preventiemaatregelen tegen brand. Dit vereist een samenspraak van ontwerp tot realisatie.

De groep FJK bevat erkende ingenieurs die bekwaam zijn in de volgende technieken en berekeningen: rookdetectieinstallaties, sprinklerinstallaties, brandweerstand constructies en rook-en warmteafvoerinstallaties.

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

In de kijker

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief