Intentie interventieplan

INTENTIE INTERVENTIEPLAN

DOEL INTERVENTIEPLAN

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

Het uiteindelijke doel van een interventieplan:

    
 •  
 • Risico’s van een gebouw te evalueren.
 • Toegangen en uigangen lokaliseren.
 • Eerste interventiemiddelen voorzien.
 •  

INTERN NOODPLAN

Daarentegen is een intern noodplan een noodplan voor de werkgevers en werknemers in het bedrijf.

Het doel van een intern noodplan:

 •  
 • Bepaalt wat van ieder wordt verwacht in geval van brand.
 • Regelt interactie tussen de verschillendediensten.
 • Behandelt procedures voor waarschuwing, alarm en evacuatie, het stopzetten van de produktie in geval van nood.
 • Externe communicatie.
 • Reconditionering van de lokalen en machines na een brand.
 •  

GRAAG TOT UW DIENST

Wat betreft de aanduidingen van uitgang, nooduitgang alsmede de wegen die er naar toe leiden is er veel misverstand. De grootte van de pictogrammen, het juiste pictogram, de zichtbaarheid van de pictogrammen moet het voorwerp uitmaken van een studie en aan de bevoegde diensten (brandweer, arbeidsinspectie) ter goedkeuring worden voorgelegd.

FJK kan deze plannen opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de bevoegde diensten. Wij maken U gaarne een offerte over voor het opmaken van zulke plannen en het leveren en plaatsen van pictogrammen.

Zowel het interventieplan voor de brandweer als het intern noodplan van het bedrijf zijn een onderdeel van de totale strategie van een bedrijf in geval van nood. In België zijn er geen specifieke normen inzake de invulling van het interventieplan en intern noodplan. Degelijke documenten van veiligheidsdiensten en buitenlandse normen geven goede oplossingen doch eenvormigheid is ver te zoeken.

FJK wil een voortrekkersrol vervullen en samen met de bevoegde diensten te zorgen voor de noodzakelijke eenvormigheid van deze noodplannen.

Aarzel niet om beroep te doen op onze diensten voor het aanmaken van deze interventieplannen en noodplannen.

INTENTIE INTERVENTIEPLAN

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

meer weten

INHOUD INTERVENTIEPLAN

 
Brandweerplannen zijn noodzakelijk voor een snelle oriëntering van 
interventieteams, in bijzonder voor de betere inschatting van de situatie in een groot of bijzonder gevaarlijk object.
 

meer weten

VOORBEELDEN & SYMBOLEN

Volgens de arbeidswetgeving heeft de werkgever de plicht om vlucht- en reddingsplannen te plaatsen, als de ligging, de grootte en de soort van het gebruik van de werkplaats dit noodzakelijk maken.

meer weten

BRANDWEER-LOOPKAARTEN

Voor de doorschakeling van alarmen van een branddetectiecentrale naar een brandweerkazerne zijn brandweerloopkaarten zeer belangrijk. Deze worden specifiek voor het object en …

meer weten

Adviesverlening aan architecten, bouwpromotoren, aannemers over de te nemen bouwkundige brand- preventiemaatregelen tegen brand. Dit vereist een samenspraak van ontwerp tot realisatie.

De groep FJK bevat erkende ingenieurs die bekwaam zijn in de volgende technieken en berekeningen: rookdetectieinstallaties, sprinklerinstallaties, brandweerstand constructies, rook-en warmteafvoerinstallaties, …

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

In de kijker

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief