Rookdetectie installaties

ROOKDETECTIE INSTALLATIES

WAARSCHUWEN

Een rookdetectie installatie zal in geval van brand onmiddellijk de aanwezigen kunnen waarschuwen, de evacuatie snel doen opstarten en toelaten dat iedereen het gebouw kan verlaten vooraleer de rookgassen de vluchtwegen zullen belemmeren.

Uiteraard moet de detectie installatie dienen waarvoor zij geconcipieerd is t.t.z. enkel detecteren in geval van rookvorming t.g.v. brand. Loze detectie moet vermeden worden.

Dit vergt een bestudeerde detectie-installatie welke rekening houdt met de risico’s in het gebouw. Het plaatsen van een detectie installatie in een gebouw kan enkel nuttig zijn wanneer de bewoners van het gebouw kunnen omgaan met deze detectie vb het roken van een sigaar onder een detector zal in ieder geval een detectiealarm geven.

ONDERDEEL VAN EEN PROCEDURE

De detectie is een onderdeel van een hele procedure die start met het ontdekken van een brand en eindigt met het alarm dat de evacuatie doet starten. Het personeel moet terdege opgeleid worden in deze procedure.

LASTENBOEK

FJK zal u vrijblijvend een lastenboek kunnen aanbieden aangaande de normen waaraan een branddetectieinstallatie moet voldoen alsmede de interactie met het waarschuwingssysteem en de alarmposten.

ROOKDETECTIE INSTALLATIES

Een rookdetectie installatie zal in geval van brand onmiddellijk de aanwezigen kunnen waarschuwen, de evacuatie snel doen opstarten en toelaten dat iedereen het gebouw kan verlaten …

meer weten

SPRINKLER INSTALLATIES

De brandschade in een gebouw zal opmerkelijk minder zijn indien het gebouw uitgerust zou zijn met sprinklers. FJK beschikt over de know-how om de sprinklerinstallaties te berekenen …

meer weten

BRANDWEERSTAND

Brandweerstandsberekening van betonnen, stalen en houten constructies. Brandveilig maken van brandgevoelige constructies. Bepalen van de reactie bij brand van de te gebruiken materialen.

meer weten

RWA INSTALLATIES

Rook en warmteafvoer installaties hebben als doel detemperatuur in de getroffen ruimte laag te houdenwaardoor flash-over toestanden worden voorkomen. Door de lage temperaturen zullen …

meer weten

Adviesverlening aan architecten, bouwpromotoren, aannemers over de te nemen bouwkundige brand- preventiemaatregelen tegen brand. Dit vereist een samenspraak van ontwerp tot realisatie.

De groep FJK bevat erkende ingenieurs die bekwaam zijn in de volgende technieken en berekeningen: rookdetectieinstallaties, sprinklerinstallaties, brandweerstand constructies en rook-en warmteafvoerinstallaties.

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

Groep FJK
​​​​​​​Brandbeveiliging in België

 
Nood aan uitgebreid brandadvies of een
​​​​​​​doordacht interventieplan?
 

Contacteer ons

In de kijker

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief