RWA Installaties

RWA Installaties

LAGE TEMPERATUREN BEHOUDEN

Rook en warmteafvoer installaties hebben als doel de temperatuur in de getroffen ruimte laag te houden waardoor flash-over toestanden worden voorkomen. Door de lage temperaturen zullen metalen constructies beter weerstand kunnen bieden in geval van brand.

De rook- en warmteafvoer installatie zal toelaten een veilige ontruiming van de personen te verzekeren en de tussenkomst van de brandweer te vergemakkelijken.​​​​​​​

Rook en warmte afvoerinstallaties zijn verplicht voor alle nieuwe gebouwen voor zover de compartimentering niet wordt gerespecteerd; dit wil zeggen dat wanneer compartimenten zich uitstrekken over verschillende verdiepingen, rook en warmteafvoer moet voorzien worden.

BELGISCHE NORMEN

De Belgische norm NBN S21-208 -1 bevat de rook- en warmte afvoerberekeningen voor atrium gebouwen en grote onverdeelde ruimten. De norm beschrijft tevens de voorwaarden waaraan rookluiken en rookventilatoren dienen te voldoen. De Belgische norm NBN S21-208-2 bepaalt de rook-en warmte afvoerberekening voor ondergrondse parkeerruimten met een oppervlakte van meer dan 500m2.

De rook -en afvoer installatie moeten voldoende capaciteit bezitten en dienen in principe te weerstaan aan temperaturen van 300° C gedurende 1/2 uur. De berekeningen van deze installaties zijn voorbehouden aan ingenieurs die terzake de nodige opleidingen hebben genoten en hun erkenning van de normcomissie bezitten.

GRAAG TOT UW DIENST

De groep FJK bevat de nodige erkende ingenieurs om deze installaties te berekenen en te installeren.

ROOKDETECTIE INSTALLATIES

Een rookdetectie installatie zal in geval van brand onmiddellijk de aanwezigen kunnen waarschuwen, de evacuatie snel doen opstarten en toelaten dat iedereen het gebouw kan verlaten …

meer weten

SPRINKLER INSTALLATIES

De brandschade in een gebouw zal opmerkelijk minder zijn indien het gebouw uitgerust zou zijn met sprinklers. FJK beschikt over de know-how om de sprinklerinstallaties te berekenen …

meer weten

BRANDWEERSTAND

Brandweerstandsberekening van betonnen, stalen en houten constructies. Brandveilig maken van brandgevoelige constructies. Bepalen van de reactie bij brand van de te gebruiken materialen.

meer weten

RWA INSTALLATIES

Rook en warmteafvoer installaties hebben als doel detemperatuur in de getroffen ruimte laag te houdenwaardoor flash-over toestanden worden voorkomen. Door de lage temperaturen zullen …

meer weten

Adviesverlening aan architecten, bouwpromotoren, aannemers over de te nemen bouwkundige brand- preventiemaatregelen tegen brand. Dit vereist een samenspraak van ontwerp tot realisatie.

De groep FJK bevat erkende ingenieurs die bekwaam zijn in de volgende technieken en berekeningen: rookdetectieinstallaties, sprinklerinstallaties, brandweerstand constructies en rook-en warmteafvoerinstallaties.

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

 
Groep FJK
​​​​​​​Brandbeveiliging in België
 

Nood aan uitgebreid brandadvies of een
​​​​​​​doordacht interventieplan?

Contacteer ons

In de kijker

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief